Oxford Insight

Oxford Insight program knjiga

Oxford Insight

Oxford Insight je petostepeni program učenja engleskog jezika (Elementary to Advanced (A1-C1)) koji je do sada hvaljen od strane ESL nastavnika kao ’jedan od najinovativnijih i najobuhvatnijih kurseva engleskog jezika koji je trebalo odavno da postoji’. Svaki nivo je prepun inspirativnih tema, koje prosto mame na diskusiju. Tekstovi su obimni i pružaju puno materijala za učenje, kako samih informacija o raznolikim temama, tako i usko vezanog za sam jezik: nove sinonime/antonime, frazalne glagole, kolokacije i sve ono što pomaže učeniku u dubljem razumevanju jezika, kao i u njegovom usvajanju.

Materijal ne pokriva samo vokabular već i gramatička pravila koja pomažu u korišćenju vokabulara, a nudi i proveru dosadašnjeg nivoa znanja. Nezaobilazan deo udžbenika jesu i sekcije u kojima se obrađuje pisanje svih vrsta tekstova u kojima su dati precizna objašnjenja kako se svaka vrsta teksa formuliše i kako se postiže najjači efekat uz najmanji broj reči.

A1 NIVO

35MESEČNO
 • 2 časa nedeljno
 • 45 min čas

A2 NIVO

35MESEČNO
 • 2 časa nedeljno
 • 45 min čas

B1 NIVO

40MESEČNO
 • 2 časa nedeljno
 • 45 min čas

B2 NIVO

40MESEČNO
 • 2 časa nedeljno
 • 45 min čas

C1 NIVO

50MESEČNO
 • 2 časa nedeljno
 • 60 min čas

C2 NIVO

50MESEČNO
 • 2 časa nedeljno
 • 60 min čas

Škola engleskog jezika Dandelion – Oxford Insight

Podelite sa prijateljima