Priprema za Cambridge ispite

Škola engleskog jezika priprema za Cambridge Ispite

Priprema za Cambridge ispite

U našoj ponudi postoji i priprema za Cambridge ispite (za nivoe B1, C1, C2) koji se polažu u Britanskom savetu (British Council). Ispiti se organizuju nekoliko puta godišnje.

Prilikom pripreme za ove ispite koristimo udžbenike izdavača MacMillan koji su do sada ocenjeni kao izuzetni jer obuhvataju širok spektar tema, a svaki udžbenik sadrži posebne jedinice koje su u stvari delovi ispita koji se polaže. S obzirom da se na ovim ispitima proverava znanje iz veština čitanja, slušanja, vokabulara i gramatike, i razgovora, vrlo su korisne jedinice koje ovo obrađuju u detalje, dajući savete i smernice o mogućim problemima.

Ready for First je udžbenik koji obuhvata pripremu za tzv. Cambridge English: First (FCE) ispit koji se sastoji od 14 lekcija od kojih svaka pokriva bar jedan deo ispita. Tokom obrade udžbenika učenici se susreću sa mnogobrojnim zadacima koji pomažu u razvoju veština koje su neophodne da bi se položio FCE ispit. Komplet za pripremu ispita obuhvata knjigu sa lekcijama i jedinicama koje proveravaju veštine, kao i radnu svesku u kojoj se kroz vežbanja i dodatne tekstove ponavlja sve ono što je obrađeno u knjizi. Radna sveska je nezamenljiva ukoliko pričamo o utvrđivanju gradiva.

Ready for Advanced je udžbenik koji se fokusira na temeljnu pripremu za Cambridge English: Advanced (CAE) ispit. Na kraju svake od 14 lekcija postoji odeljak za proveru pređenog gradiva, a u okviru knjige su i četiri jedince koje svaka za sebe detaljno objašnjavaju i proveravaju svaku od veština koje se na ispitima proveravaju. Posebne sekcije podstiču analizu glavnih gramatičkih kategorija kako bi se na ovom naprednom nivou svaka nedoumica rešila. Komplet obuhvata knjigu sa lekcijama i radnu svesku. U samoj knjizi je uključen i odeljak za konverzacijski test.

Ready for IELTS je pripremni udžbenik za polaganje IELTS testa koji je neophodan ukoliko razmatrate studiranje u inostranstvu ili eventualnu imigraciju. Udžbenik kombinuje proveru svih veština koje se sistematski obrađuju, a u okviru odeljka ’Šta da očekujete na ispitu (‘What to expect in the exam’) se daju vežbanja i testovi koji detaljno proveravaju vaše znanje. Sastavni deo ovog udžbenika jesu nastavne jedinice gramatike, vokabulara i derivacije novih reči.

PRIPREMA ZA CAMBRIDGE ISPITE

20
  • 60 min čas

Škola engleskog jezika Dandelion

Podelite sa prijateljima