Polaganje TOEFL ispita

Ucenje i polaganje toefl ispita

Polaganje TOEFL ispita

Ukoliko planirate da studirate u inostranstvu, jedan od testova koji morate položiti naziva se TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Šta je ustvari TOEFL? Želite da znate odgovor? Došli ste na pravo mesto!

OSNOVNO O TOEFL ISPITU

Prvo i osnovno, TOEFL ispit se ne pada ili prolazi. On daje informaciju o nivou vašeg znanja koji se određuje brojem poena koji se dobijaju na svakom delu. On se upotrebljava kako bi se utvrdila vaša sposobnost komuniciranja na engleskom jeziku. Rezultati sa testa se mahom koriste pri prijavi na željeni koledž/univerzitet, stoga se očekuje da je vaše znanje na akademskom nivou.

AKADEMSKI NIVO – ŠTA TO PODRAZUMEVA?

Šta to znači na akademskom nivou? To znači da ste sposobni da pratite predavanja, vodite razgovore vezane za studije i predmete, i povezujete složene koncepte. Koji je to nivo prema poznatoj CEFR skali? Odgovor na ovo pitanje je kompleksan jer zavisi od broja bodova koji dobijete pri polaganju testa. Svaka ustanova određuje svoj donji prag broja poena neophodnih za prijem, tako da je potrebno proveriti ciljani broj poena za željenu instituciju. Medjutim, od ukupnih 120 poena, većina univerziteta traži izmedju 80-110 poena. Na primer univerziteti  koji pripadaju tzv. Ivy League grupaciji (najprestižniji privatni univerziteti) traže najmanje 100 poena. Prema CEFR skali, 80 poena je ekvivalentno B2 nivou znanja, dok je 95 na nekom C1 nivou znanja. Sve preko 115 je na nivou C2. Prema tome, za polaganje TOEFL ispita, upper-intermediate (B2) nivo znanja se podrazumeva.

KAKO IZGLEDA TOEFL ISPIT?

TOEFL ispit se sastoji iz četiri dela u kojima se proveravaju veštine čitanja, slušanja, pisanja i govora. Gore je već spomenuto da je ukupan broj poena na TOEFL ispitu 120, što znači da svaki deo nosi 30 poena.

Čitanje

citanje i spremanje toefl ispita

Veština čitanja se proverava kroz tri – četiri teksta dužine od oko 700 reči (svaki) koje treba pročitati za standardnih 54 minuta (ili 72, ukoliko ima četiri teksta) i odgovoriti na 10 pitanja koja slede. To znači da za svaki tekst imate oko 18 minuta. U ovim tekstovima se testira vaša sposobnost razumevanja  tekstova koji su uobičajeni u univerzitetskim udžbenicima i na predavanjima.

Slušanje

TOEFL ispit i slusalice

Veština slušanja je jedna od najznačajnijih koje učenici treba da savladaju, i predstavlja veliki problem kod velikog broja studenata.  Na TOEFL ispitu se proverava kroz tri – četiri akademska predavanja dužine od oko 3-5 minuta, i dva – tri razgovora, tipično izmedju studenta i profesora. Obe vrste slušanja prati šest pitanja na koje treba dati odgovor. Slušanje i odgovori na pitanja obavljaju se za nekih 40-57 minuta. Isečci iz predavanja i razgovora predstavljaju tipičnu interakciju na univerzitetima, i samim tim se testira sposobnost razumevanja govornog engleskog jezika.

Pisanje

Pisanje i spremanje toefl ispita

Provera veštine pisanja obavlja se kroz dva zadatka koje treba završiti za 50 minuta. Učenici moraju biti sposobni da svoje ideje izlože na jasan i organizovan način. U jednom zadatku, učenici izlažu svoje mišljenje i svoje zaključke na datu temu i ovaj zadatak je tzv. independent (nezavisan) task . U drugom zadatku koji se naziva integrated task moraju se kombinovati veštine čitanja, slušanja i pisanja. Naime, dobija se tekst za čitanje i predavanje koje se sluša. Zatim se na osnovu datog pitanja piše esej.

Razgovor

Da bi se uspešno snašli na univerzitetu, učenici moraju biti sposobni da vode razgovore i u akademskom i u normalnom okruženju. Veština vodjenja razgovora proverava se kroz četiri zadatka na koje učenik treba da dâ odgovor i ovaj deo testa traje nekih 17 minuta. Jedan zadatak tiče se opšte teme na koju učenici daju svoje mišljenje koje izlažu jedan minut. Ostala tri zadatka su kombinovani, tj. slušanje i čitanje prethodi razgovoru i za svako pitanje imate po jedan minut za odgovor.

Ceo TOEFL test traje tri sata. U zavisnosti od vašeg trenutnog nivoa znanja, sami možete proceniti koliko vremena je potrebno za pripremu testa, a to može biti par dana do par meseci.

Više detalja o svakom pojedinačnom delu možete naći ovde.

Škola Jezika Dandelion

Podelite sa prijateljima