Idiomi sa ličnim imenicama

Šta su IDIOMI?

Pri učenju jezika, susret sa idiomatskim izrazima ne može se izbeći. Idiomatski izrazi ili idiomi su  grupe reči koje zajedno daju značenje koje se ne može izvući iz svake reči ponaosob. U Leksikonu stranih reči i izraza Milana Vujaklije, izmedju ostalog, navedeno je da su to neprevodivi izrazi u jednom jeziku (’mačka u džaku’, ’pokazati zube’, ’med i mleko’).

Šta su IDIOMI?

PROZOR U DRUGU KULTURU

Ono što je interesantno u vezi sa idiomima jeste što su oni, ustvari, prozor u neku kulturu. Kada živite u određenom gradu, oblasti, regiji, zemlji,  većina stanovnika se lako sporazumeva između sebe. Dakako, postoje dijalekti i varijante istog jezika u kojima postoje određene raznolikosti, medjutim, govornici istog jezika se relativno lako razumeju. Kada je reč o idiomima, neophodno je poznavati kulturu te zajednice, jer se mnogi idiomi baziraju na zajedničkoj tradiciji, životu, okruženju, mestima i kulturnim obrascima. Pri učenju jezika, shvatate šta to okružuje izvorne govornike koji se koriste ovim izrazima, i na taj način učite o datoj kulturi.

POSEBNA KATEGORIJA

Brojni su idiomi u engleskom jeziku, medjutim, ovde se bavimo idiomima koji u sebi sadrže vlastite imenice. Takvi postoje i u srpskom jeziku kao na primer ’Kruži kao kiša oko Kragujevca’. Stanci koji uče srpski jezik imaju problem da razumeju značenje – a verujem da  ni većina izvornih govornika srpskog jezika ne bi znala da objasni ovaj izraz. Uostalom, ni veliki Milan Šipka nije uspeo da objasni zašto se ovaj izraz koristi, a ni meteorolozi nemaju objašnjenje – ipak, izraz se svakodnevno koristi u značenju da se nešto odugovlači.

Što se engleskog tiče, navodimo neke koji svoje poreklo duguju raznim oblastima, od biblijskih referenci, opšteg obrazovanja, popularne kulture, istorijskih figura do medjunarodno poznatih knjiga i naroda. Neki izrazi imaju svoje direktne ekvivalente u srpskom, mada je većina nama nepoznata.

Idiomi i reci

Pardon my French – izraz koji se koristi kada opsujete te psovku pripisujete rečima iz francuskog jezika što je nešto slično našem ’oprostite na izrazu’.

French shower – izraz koji se koristi kada neko umesto tuširanja stavi puno dezodoransa kako bi prikrio znoj

It is all Greek  to me – u našem jeziku ekvivalent je ’To su za mene španska sela’ tj. zaista ne znam ništa o tome.

Dutch courage  se koristi kada neko hrabrost dobije zbog konzumiranja previše alkohola.

Go Dutch/Dutch treat – podeliti troškove obroka ili izlaska

A Mexican standoff je izraz koji opisuje bezizlaznu situaciju u kojoj obe strane ne mogu da naprave sledeći korak jer ih taj korak može dovesti u lošiju poziciju. Možda bi najpribližnija izreka u srpskom bila – pat pozicija.

The Russian soul je izraz koji opisuje pomalo melanholičnu i neispunjenu ličnost.

Achilles heel  ili Ahilova peta čije je značenje slaba tačka.

Too Many Chiefs and Not Enough Indians  – koristi se kada ima previše onih koji misle da su na višoj poziciji  i daju naradjenja a premalo je onih koji obavljaju stvaran posao.

Even Steven – kvit ili izjednačeni

Jack of All Trades – majstor svih zanata

Keep up with the Joneses – održati korak  u smislu sticanja materijalnih dobara i dostizanja pozicija na društvenoj lestvici

Doubting Thomas – neverni Toma

Peeping Tom  –  voajer

Kategorije Idioma

Pandora’s box – Pandorina kutija ili izvor svih loših stvari

For Pete’s sake – upotebljava se kad želimo da izrazimo svoju frustraciju i nestrpljenje  umesto for Christ’s sake – za ime boga

Contrary Mary – kontraš

Elvis has left the building – je izraz koji označava da je neki dogadjaj na svom kraju.

Elvis has left the building

Herculean task/effort  – se koristi kada opisujemo izuzetno težak zadatak

Smart Alec – koristi se u opisima onih koji uživaju da dokazuju svoju intelektualnu superiornost na iritantan način. U srpskom jeziku bi mu ekvivalent mogao biti sveznalica.

Plain Jane – opisuje osobu ženskog pola koja se ne izdvaja ni na koji način

Aladdin’s cave  – mesto prepuno interesantnim i neobičnim predmetima

Every Jack has his Jill – Svaka vreća nađe zakrpu

A Roland for an Oliver – milo za drago

They are like David and Johnatan – nerazdvojni

Škola Jezika Dandelion

Podelite sa prijateljima